موسسه قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج
حضور آقای محمد مروج کاشانی در برنامه تلویزیونی ماه بهشت

حضور آقای محمد مروج کاشانی در برنامه تلویزیونی ماه بهشت

بهمن 24, 1401

حضورحافظان نور ثامن الحجج درراه پیمایی

حضورحافظان نور ثامن الحجج درراه پیمایی

بهمن 24, 1401

بازدید آیت الله صدیقی (امام جمعه موقت تهران)

بازدید آیت الله صدیقی (امام جمعه موقت تهران)

بهمن 24, 1401

تشرف به حرم مطهر رضوی

تشرف به حرم مطهر رضوی

بهمن 24, 1401

برنامه های تفریحی حافظان نور ثامن الحجج

برنامه های تفریحی حافظان نور ثامن الحجج

بهمن 24, 1401

تجهیز مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیر قرآن کریم امام حسن مجتبی (ع)مشهد مقدس به تخت های دو طبقه و تشک های طبی بسیار با کیفیت

تجهیز مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیر قرآن کریم امام حسن مجتبی (ع)مشهد مقدس به تخت های دو طبقه و تشک های طبی بسیار با کیفیت

بهمن 12, 1401