موسسه قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج

احادیث حفظ قرآن

احادیث حفظ قرآن

به طور کلی قرآن کریم در نگاه پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت آن حضرت از جایگاهی رفیع برخوردار است و بالتبع مسائل مربوط به آن، از جمله -تلاوت و قرائت، تدبر و عمل به فرامین آن و آموختن و آموزاندن آن- و نیز حفظ قرآن و در سینه داشتن آن، مورد سفارش ایشان قرار گرفته […]