امام محمدباقر(ع): سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید اگرچه او خود بدان عمل نکند. تحف العقول، صفحه ۳۹۱

امام محمدباقر(ع): سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید اگرچه او خود بدان عمل نکند. تحف العقول، صفحه ۳۹۱
بهمن 17, 1401
9 بازدید

برچسب ها