موسسه قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج

بازدید آیت الله صدیقی (امام جمعه موقت تهران)