موسسه قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج

تجهیز مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیر قرآن کریم امام حسن مجتبی (ع)مشهد مقدس به تخت های دو طبقه و تشک های طبی بسیار با کیفیت