موسسه قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج

آرشیو ویدئویی

مراسمات
پخش ویدیو

شرکت هفتگی در نماز های جمعه

پخش ویدیو

از ذکر هم حماسه باید برخیزد

پخش ویدیو

شرکت در جلسات ماهیانه محفل کرسی تلاوت مسجد کرامت مشهد

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

تشرفات روزانه به حرم مطهر و زیارت روزانه حضرت

پخش ویدیو

هیئت های باحال گوشه صحن

پخش ویدیو

هیئت های باحال گوشه صحن

پخش ویدیو

بازدید و درس اخلاق حضرت آیت الله عبدخدایی حفظه الله

پخش ویدیو

مراسم ظهر عاشورا ( با سخنرانی آیت الله خاتمی )

پخش ویدیو

مراسم ظهر تاسوعا ( با سخنرانی دکتر سید بشیر حسینی )

پخش ویدیو

گوشه ای از پذیرایی

پخش ویدیو

شرکت هفتگی در نماز های جمعه

پخش ویدیو

از ذکر هم حماسه باید برخیزد

پخش ویدیو

شرکت در جلسات ماهیانه محفل کرسی تلاوت مسجد کرامت مشهد

پخش ویدیو

مراسم ظهر عاشورا ( با سخنرانی آیت الله خاتمی )

پخش ویدیو

مراسم ظهر تاسوعا ( با سخنرانی دکتر سید بشیر حسینی )

پخش ویدیو

گوشه ای از پذیرایی

اردو ها
پخش ویدیو

اردوی کوهسنگی

پخش ویدیو

 اردوی قشم

پخش ویدیو

اردوی زیارتی خواجه اباصالت

پخش ویدیو

اردوی استخر پارک ملت

پخش ویدیو

اردوی سرزمین موجهای آبی

پخش ویدیو

اردوی سرزمین موجهای آبی

دوره آزمایشی
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

سخنرانی سردار حاج سعید قاسمی

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

موسسه قرآن وعترت حافظان نور ثامن الحجج

پخش ویدیو

مدرسه نیشابور

پخش ویدیو

مدرسه نیشابور

پخش ویدیو

مدرسه کاشمر

پخش ویدیو

مدرسه نیشابور